Logo de iniciarse en xullo, continúa no mes de agosto nas Neves o programa de actividades deportivas en colaboración con diversos clubs deportivos. En concreto, serán cursos e actividades deportivas de bádminton, natación, BTT, baloncesto e tenis.

Esta programación está dirixida a adolescentes de entre 12 e 18 anos, sendo preciso un mínimo de 10 participantes en cada unha das actividades.

O número máximo de persoas usuarias será o determinado no momento de remate da inscrición tendo en conta, entre outras, as condicións
relacionadas coa COVID-19.

Na inscrición terán prioridade as persoas empadroadas no Concello
das Neves, circunstancia que se indicará na solicitude.

As actividades que se desenvolverán en agosto e os prezos de cada unha delas son:
1. Curso de Badminton
• Impartido polo Club Bádminton As Neves. O obxectivo é desenvolver adestramentos personalizados por niveis de iniciación ao bádminton, xogos e un torneo entre as participantes.
• Realizarase os luns e mércores en horario de 10:00 a 12:00 h no pavillón municipal. Prezo 30€ mensuais.

2. Actividade de Natación
• Impartida por Monitores, realizarase os venres en horario de 12:00 a 13:30 h na área deportiva da Caíña. Prezo 20€ mensuais.

3. Curso de BTT
• Impartido pola Asociación Cultural e Deportiva Sanomedio. O obxectivo é o desenvolvemento da actividade de bicicleta de montaña por rutas e camiños municipais para o mellor goce da actividade deportiva.
• A actividade realizarase os sábados en horario de 10:00 a 12:00 h na área deportiva da Caíña. Prezo 20€ mensuais.

4. Curso de Baloncesto 
• Impartido polo Club Baloncesto Condado. O obxectivo é o desenvolvemento da actividade de baloncesto para mellorar as capacidades e destrezas e para o mellor goce desta actividade deportiva.
• Realizarase os martes e xoves en horario de 10:00 a 12:00 h no pavillón municipal. Prezo 30€ mensuais.

5. Curso de Tenis
• Impartido por un profesional da materia. O obxectivo é o desenvolvemento da actividade de tenis con exercicios nos que se busca a aprendizaxe de forma divertida mostrando a técnica en busca da coordinación e a destreza.
• Realizarase os venres durante unha hora entre as 10:00 e as 13:00 h se fosen precisos varios grupos, na área deportiva da Caíña. Prezo 30€ mensuais.

Inscrición

Para a inscrición deberán presentar nas Oficinas Xerais ou a través da Sede Electrónica do Concello a solicitude de inscrición (dispoñible na web do Concello), cuberta xunto coa seguinte documentación:
• DNI do pai/nai/titor/a
• DNI da/o menor ou libro de familia
• Cartilla da Seguridade Social
• Xustificante de pago da inscrición na/s actividade/s seleccionada/s na conta do Concello: ES45 2080 5434 0731 1010 0021

O prazo de presentación de solicitudes para os cursos que se realicen no mes de agosto finaliza o luns 26 de xullo.

???? Podes descargar aquí as bases da programación e o Anexo I necesario para realizar a inscrición.

Máis información sobre as actividades deportivas de verán e/ou sobre a documentación a aportar, contactar no teléfono 986 64 80 38 ou no correo electrónico concello@asneves.gal