Comunicación

O Concello das Neves iniciou un novo e complementario xeito de achegarse a veciñanza utilizando as tecnoloxías para trasladar a información.

Comezouse por renovar a imaxe corporativa do Concello para ser actual, inclusiva e moderna.

Esta nova páxina web, correos electrónicos en cada departamento, o uso de redes sociais oficiais do Concello pretenden achegar con prontitude toda a información que se pode xerar a toda a poboación.

Páxina web Concello As Neves: www.asneves.gal

Facebook: Concello As Neves (@concelloasneves)

Twitter: Concello As Neves (@AsNevesConcello)

Instagram: Concello As Neves (concelloasneves)

Youtube: Concello As Neves (Concello As Neves)

Amáis tamén dispomos de imaxe corporativa e redes propias do departamento de Turismo

Páxina web Turismo As Neves: www.asneves.gal/visita-as-neves

Facebook: Turismo As Neves (@turismoasneves)

Twitter: Turismo As Neves (@NevesTurismo)

Instagram: Turismo As Neves (turismoasneves)

Youtube: Turismo As Neves (Turismo As Neves)