Dinamización económica, comercial, laboral e turística

Xosé Manuel Rodríguez Méndez
Alcalde – Presidente

Xestión directa das áreas de Emprego, Formación, Contración, Réxime Interior, Economía, Comercio, Turismo, Transportes, Patrimonio, Vivenda, Participación e Urbanismo

Concello das Neves
Praza da Cristiandade,1 – 36400 – As Neves
Tlfno.: 986 648 038

Contacta co Alcalde: alcaldia@asneves.gal