Sanidade

O Concello das Neves dentro da área de Sanidade ocúpase dos pequenos mantementos do Centro de Saúde, a súa limpeza, climatización e pequenas reparacións.

O goberno municipal traballa para que nun futuro próximo a Consellería de Sanidade acabe ocupándose da xestión completa.

Colaborase e demandase campaña como as de Doazón de Sangue ou outras que poidan achegar especialidades a nosa poboación.