Comisión de Augas

Composición e funcións:

A Comisión está composta polo Alcalde e unha ou un representante de cada partido político, representantes de tódalas traídas de auga e de Coxapo.

Nela coordinanse accións para a mellora do abastecemento de auga en todo o Concello.

Sesións:

Convóncase polo Alcalde alomenos 2 veces ao ano.