CEMAN

Consello Escolar Municipal das Neves

Composición e funcións:

O Consello Escolar está composto por representantes do tódolos centros escolar, das Anpas do mesmos centros, representantes do Centro de Saúde, do Centro de Día e da Gardería.

Nel coordinanse accións encamiñadas a mellora en calquera dos ámbitos e momentos formativos.

Sesións:

O Consello reúnese trala convocatoria do Alcalde alomenos 2 veces por ano.