Servizos Públicos, Medio, Innovación tecnolóxica e Deportes

Oscar González Alvarez
2ª Tenencia de Alcaldía

Concelleiro delegado de Servizos Públicos, Medio, Innovación tecnolóxica e Deportes

Xestión das áreas de Persoal, Parque Móbil, Tráfico, Medio Urbano e Rural, Parques e Xardíns, Tecnoloxías para a Administración e a Cidadanía e Deportes.

Concello das Neves
Praza da Cristiandade,1 – 36400 – As Neves
Tlfno.: 986 648 038

Contacta co Concelleiro: servizos@asneves.gal