Orzamentos, Taxas e Impostos

O Concello das Neves conta con Orzamentos vixentes e con diferentes ordenanzas municipais para xestionar as taxas e impostos que permiten distintas leis.

As taxas e impostos serven para logo poder prestar os servizos dos que se tratar ou calquera outros que o Concello debe dar ao ser a administración máis próxima ao cidadán.

Orzamentos de 2018:

ORZAMENTO DE INGRESOS por capítulos

ORZAMENTO DE GASTOS por capitulos