Ensino

O Concello das Neves conta con diversas instalacións educativas.

No ámbito do ensino infantil e primario existen escolas unitarias en Rubiós e Taboexa e Colexio Ensino Infantil e Primario Marquesa do Pazo das Neves.

No ámbito do ensino secundario existen o Instituto de Educación Secundaria Pazo da Mercé que ofrece ESO, Bacharelato e Ciclo Formativo en Sistemas microinformáticos e redes. Tamén EFA a Cancela que oferta Ciclos Formativos de Panificación, Repostería e Confitería, Xestión Administrativa e Administración e Finanzas.

Instituto. IES Pazo da Mercé


Colexio. CEIP Marquesa do Pazo da Mercé