Lingua

O Concello das Neves ten como prioritario e transversal a utilización e promoción da lingua propia, a lingua galega en tódolos ámbitos nos que a administración local teña participación.

Actividades lúdicas, culturais, deportivas, no ensino, na actividade administrativa, na comunicación, o Galego é a lingua do Concello das Neves.

É por iso que temos aprobada a Ordenanza de impulso do Galego.

Anuncio definitivo de aprobación de ordenanza de impulso do galego