Persoal

O Concello das Neves aposta pola calidade no desempeño de traballo do seu persoal. Coidanse as condicións de traballo para o desenvolvemento deste redunde de xeito efectivo na veciñanza.

O convenio colectivo será unha realidade esperada na que regular a conciliación da vida laboral e familiar, os salarios, as produtividades, as quendas, as gardas, o teletraballo, etc.