Correos

Situación: Rúa Esperanza, 2

Departamentos:

Concellería de Cultura. 1º Andar Porta 3 (sen horario fixo)

Contacto de Cultura: cultura@asneves.gal

ORAL. 1º Andar Porta 5 (os venres de 9:30 a 13:30)

Locais de partidos políticos e outras asociacións