Emprego

O Concello das Neves loita por formar a súa veciñanza para que estea nas mellores condicións para desenvolver un traballo. O sector primario é relevante para As Neves e nel centrarase moita da formación.
O emprego que xerá o propio Concello será cada vez de maior calidade para as e os empregados.

Poden consultar co departamento de emprego con:
Esperanza Goyanes López (Axente de Emprego e Desenvolvemento Local)
emprego@asneves.gal