Saneamento

O Concello das Neves presta directamente o servizo municipal de Saneamento en todo o Concello das Neves. Actualmente o 85% da veciñanza pode conectarse a rede de saneamento. A instalación principal é a EDAR de Vide (Estación depuradora de augas residuais) que recolle os verquidos da conca do río Termes. Nos demais lugares existen minidepuradoras ou decantadoras que o Concello pretende ir sustituíndo.

Para dar aviso dalgunha incidencia contacta co Concello directamente, no 986 648 038 ou en fomento@asneves.gal.