Tráfico

O Concello das Neves xestiona o tráfico na contorna urbana e en tódalas vías municipais.

As Neves avanza no calmado do tráfico e respeto polos peóns. As persoas primeiro que os vehículos. Para isto tomanse medidas directas e solicítanse outras a Deputación e Xunta, responsables doutras estradas.