Cultura, Mocidade e Comunicación

Rocío Barreiro Rodríguez

Concelleira delegada de Cultura, Mocidade e Comunicación

Xestión das áreas de Cultura, Mocidade, Ocio e Comunicación Institucional

Concello das Neves
Praza da Cristiandade,1 – 36400 – As Neves
Tlfno.: 986 648 038

Contacta coa Concelleira: cultura@asneves.gal