Urbanismo

O Concello das Neves conta cun departamento de Urbanismo no cal se poden xestionar proxectos urbanísticos e diversas licenzas de obra e actividades.

Pode consultar co departamento de Urbanismo con:
Teodoro de Francisco Antes (Arquitecto)
oficinatecnica@asneves.gal