Consumo / Comercio

O Concello das Neves potencia pretende a potenciación do consumo no comercio local coa revalorización do Mercado Municipal e mediante a colaboración con ACEAN (Asociación de Comerciantes e Empresarios das Neves).

Xeranse actividades culturais, deportivas, lúdicas, festexos e outras directamente comerciais para procurar o aumento do consumo.

Aprobarase un plan de dinamización do comercio local.