Obras, Auga e Facenda

Marcelino Couto Martínez
1ª Tenencia de Alcaldía

Concelleiro delegado de Obras, Auga e Facenda

Xestión das áreas de Vías e Obras, Saneamento, Augas, Alumeado e Facenda

Concello das Neves
Praza da Cristiandade,1 – 36400 – As Neves
Tlfno.: 986 648 038

Contacta co Concelleiro: fomento@asneves.gal