Ver bando do acordo no seguinte enlace

BANDO DO ACORDO DO PLENO DE MOCIÓN PARA A MELLORA DA SANIDADE PÚBLICA