Nos pasados días, o Concello vén de realizar novas melloras nas escolas infantís.

Na de Taboexa actualizouse a porta de entrada e, na de Rubiós pintouse o almacén da aula de psicomotricidade e o vestíbulo.