Resultado da selección: admitidas e lista de agarda

1º listado – LISTADO DEFINITIVOS XULLO

2º listado – LISTADO AGARDA XULLO

3º Listado – LISTADO DEFINITIVOS AGOSTO

NOTA INFORMATIVA:

a) ¿Cómo coñecer se a miña solicitude foi admitida?

En cumprimento da normativa vixente de protección de datos, nos listados figura:

1º o número de rexistro de entrada que se asignou con cada solicitude

2º DNI da persoa solicitante (nai/pai)

3º Iniciales do menor

b) Solicitudes de agosto e criterios de asignación de prazas:

De cara a posibilitar a participación de cada un dos menores nunha quenda polo menos:

Ábrese o prazo ata o mércores 26 de xuño ata as 15:00 para que aquelas persoas na lista de agarda de xullo poidan optar a unha praza no mes de agosto, así como para dúbidas e reclamacións.

Criteiros de prioridade asignación prazas mes de agosto:

1º Persoas que solicitaron exclusivamente a quenda agosto.

2º Persoas que non desfrutaran do campamento na quenda de xullo

3º Persoas admitidas na quenda de xullo, por orde de preferencia.

O xoves 27 as 09:00h publicarase o listado definitivo de admitidos na quenda de agosto.

c) Reunión informativa:

convócase ás persoas admitidas a unha reunión de presentación e información sobre os contidos do campamento, horarios, normativa e dúbidas en xeral.

Data de celebración: xoves 27 as 12:00h

Lugar de celebración:

Centro Social As Neves

2ª planta

Máis información:

Servizos Sociais
Concello das Neves
Teléfonos: 986667134 | 689 984 210

 

A seguir información publicada o 8 de xuño de 2019

O Concello das Neves pon en marcha un ano máis o Campamento de Verán para que os máis novos manteñan actividades durante o verán e así axudar ao seu desenvolvemento e a conciliación da vida laboral e familiar.

Os documentos relacionados co proceso son:

Decreto e bases Campamento de Verán 2019

Anexo I

Anexo II

Circular Campamento de Verán 2019 _ Colexios

Bando Campamento de Verán 2019