Ver bando e planos no seguinte enlace

BANDO. Operacións de xestión da biomasa – Unión Fenosa Distribución S.A.