Xosé Manuel Rodríguez Méndez, alcalde das Neves, mantivo este luns, en Vigo, unha xuntanza cos promotores da PLISAN, a Autoridade Portuaria de Vigo, a Zona Franca e o Instituto Galego da Vivenda e Solo IGVS), dependente da Xunta de Galicia, na que recibiu un borrador de acordo para a receción das obras e a entrega do 10% do aproveitamento das parcela xa urbanizadas da Plataforma Loxística.

No devandito documento recollese a proposta para a entrega da  parte urbanizada -1 millón de metros cadrados e da parte correspondente aos viais que descorren pola Plataforma cara aos concellos de Salvaterra e As Neves que, durante un período de 5 anos -ou ata que a ocupación da PLISAN sexa superior ao 60%– manterán os promotores da mesma.

Un xestor para a EDAR e a ETAP 

Así mesmo, Porto, Zona Franca e IGVS crearán un órganismo xestor da PLISAN que asumirá a explotación e mantemento da Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR)  e a Estación de Tratamento de Auga Potable (ETAP). A este organismo incorporaránse Salvaterra a As Neves en cando a PLISAN estea totalmente desenrolada.  

Tamén acordouse abrir unha negociación para aprobar en que termos recibirán os dous concellos o 10% do aproveitamento lucrativo das parcelas urbanizadas e tratouse a necesidade de desenrolar a conexión ferroviaria.

O alcalde reclamou a “rexeneración ambiental do ámbito da Ceña, esa desfeita que ainda hoxe está sen reparar logo das obras do emisario de captación de auga”, tal e como xa espuxera no seu día aos responsábeis do Goberno galego.

1 millón de m2 de territorio das Neves

Xosé Manuel Rodr´íguez plantexou a urxencia de xestionar o millón de metros cadrados, pertencentes ao territorio das Nevs, que quedarán fora do ámbito da PLISAN, logo da sentenza xudicial de 2010.

Neste sentido, lembrou que xa foron incluidos dentro das Áreas Industriais de Galicia e subliñou a necesidade de que volvan, de novo, á PLISAN, algo que, salientou o alcalde, sería de especial importancia para As Neves, “no que se refire a creación de emprego e para as condicións económicas do concello”.

Serán os promotores os que asuman esta xesti´´on, “co ofrecemento do Goberno local das Neves de colaborar  na obtención das instrumentos xurídicos necesarios para realizala” e realizando una labor de seguimento para que “se faga coa máxima celeridade, á vista do retraso co que partimos”.

As reunións con Zona Franca, Porto e Instituto Galego da Vivenda e Solo seguirán as vindeiras semanas de cara a avanzar na posta en marcha da Plataforma.