Traballando

 

O Concello das Neves vén de iniciar o procedemento selectivo para a contratación de cinco persoas desempregadas en situación ou risco de exclusión social perceptoras de RISGA para o programa denominado “Mellora e Acondicionamento de Espazos Públicos, Zonas Verdes e Áreas Recreativas”.

Postos ofertados

Dous Peóns da construcción:
Duración do contrato: nove meses
Xornada: Tempo parcial, 75% da xornada laboral
Retribucións Salariais: Salario Bruto mensual, incluída prorrata pagas extras: 1.152,63 €.

Tres Peóns forestais:
Duración do contrato : nove meses
Xornada: Tempo parcial, 75% da xornada laboral
Retribucións Salariais: Salario Bruto mensual, incluída prorrata pagas extras: 875,00 €.

???? Os prazos e condicións para optar estes postos poden consultarse  entrando aquí  ???? Bases de Selección. Peóns de construción e peón forestal.

Data e hora da entrevista

Listado de candidatos_as seleccionados para peóns forestais

Listado de candidatos_as seleccionados para peóns da construcción