A partir do sábado 26 de xuño, abren as piscinas municipais das Neves, que terán un horario de uso das 15:00 h ás 21:00 h. A cantina pechará as 00:00 h.

ℹ️En cumprimento do protocolo Covid-19 establecido:
– Só se permitirá o acceso con reserva previa en reservapiscinas.asneves.gal

– O aforo do espazo das piscinas está limitado ao 50% (100 persoas):
75 na piscina grande
25 na piscina pequena

– Os vestiarios estarán pechados.
– Será obrigatorio o uso de máscara nos casos sinalados polas normas sanitarias.

As instalacións estarán abertas durante todo o verán, coa previsión de pechar, se o tempo o permite, o 12 de setembro