A partir deste sábado 28 de agosto, As Neves volverá ao nivel de ‘Restrición Media’, logo da mellora na evolución da pandemia.

Segundo indica a Xunta de Galicia, os principais cambios que entran en vigor son:
• Quedan restrinxidas as reunións entre persoas non conviventes entre a 3:00 h e as 6:00 h.
• Na hostalaría a capacidade no interior será do 50% (ata 6 persoas por mesa) e a exterior do 100% (ata 10 persoas por mesa).

Todas as normas en: https://coronavirus.sergas.gal/Contidos/Nivel-Restricion-Media