Por primeira, vez este 2021 o Concello das Neves puxo en marcha subvencións as comunidades de usuarios ou traídas de augas das parroquias. A cantidade total das subvencións ascende a 20.000 euros.

Logo do proceso de concorrencia competitiva catro foron as comunidades de usuarios beneficiarias destas axudas e están a rematar as obras previstas.

As traídas de augas de San Pedro de Batalláns, Taboexa Norte, Vide e Santiago de Ribarteme, están a realizar obras que abranguen, sobre todo, a renovación de tramos das redes principais de distribución de auga.

A inversión total nestas obras nas que o Concello aporta un máximo dun 70% é de arredor de 30.000 euros, o que supón un exemplo de colaboración público privada para levar a cabo melloras que afectan a servizos de primeira necesidade.