O Concello das Neves, coa finalidade de fomentar hábitos de vida saudables e promover a iniciación e mellora deportiva da xuventude, pon en marcha, durante os meses de xullo e agosto,  un programa de actividades deportivas en colaboración con diversos clubs.

En concreto, serán cursos e actividades de orientación, bádminton, natación, BTT, baloncesto e tenis. Esta programación está dirixida a adolescentes de entre 12 e 18 anos, sendo preciso un mínimo
de 10 participantes en cada unha das actividades. O número máximo de persoas usuarias será determinado no momento de remate da inscrición tendo en conta, entre outras, as condicións relacionadas coa COVID-19.

Na inscrición terán prioridade as persoas empadroadas no Concello
das Neves, circunstancia que se indicará na solicitude.

As actividades que se desenvolverán e os prezos de cada unha delas son:
1. CURSO DE ORIENTACIÓN
• Impartido polo Club Cornelios. O obxectivo é desenvolver probas de orientación por parellas.
• Realizarase os mércores do mes de xullo en horario de 9:30 a 11:30 h tendo como punto de partida a Praza Maior. Prezo 20€ mensuais.

2. CURSO DE BÁDMINTON
• Impartido polo Club Bádminton As Neves. O obxectivo é desenvolver adestramentos personalizados por niveis de iniciación ao bádminton, xogos e un torneo entre as participantes.
• Realizarase os luns e mércores do mes de agosto en horario de 10:00 a 12:00 h no pavillón municipal. Prezo 30€ mensuais.

3. ACTIVIDADE DE NATACIÓN
• Impartida por Monitores/as. O obxectivo é desenvolver actividade de natación.
• A actividade realizarase os venres de xullo e agosto en horario de 12:00 a 13:30 h na área deportiva da Caíña. Prezo 20€ mensuais.

4. CURSO DE BTT
• Impartido pola Asociación Cultural e Deportiva Sanomedio. O obxectivo é o desenvolvemento da actividade de bicicleta de montaña por rutas e camiños municipais para o mellor goce da actividade deportiva.
• A actividade realizarase os sábados de xullo e agosto en horario de 10:00 a 12:00 h na área deportiva da Caíña. Prezo 20€ mensuais.

5. CURSO DE BALONCESTO
• Impartido polo Club Baloncesto Condado. O obxectivo é o desenvolvemento da actividade de baloncesto para mellorar as capacidades e destrezas e para o mellor goce desta actividade deportiva.
• Realizarase os martes e xoves de xullo e agosto en horario de 10:00 a 12:00 h no pavillón municipal. Prezo 30€ mensuais.

6. CURSO DE TENIS
Impartido por un profesional da materia. O obxectivo é o desenvolvemento da actividade de tenis con exercicios nos que se busca a aprendizaxe de forma divertida mostrando a técnica en busca da coordinación e a destreza nesta actividade deportiva.
• Realizarase os venres de xullo e agosto durante unha hora entre as 10:00 e as 13:00 h se fosen precisos varios grupos, na área deportiva da Caíña. Prezo 30€ mensuais.

Para a inscrición deberán presentar nas Oficinas Xerais ou a través da Sede Electrónica do Concello a solicitude de inscrición (Anexo I, dispoñible na web do Concello), cuberta xunto coa seguinte documentación:
• DNI do pai/nai/titor/a
• DNI da/o menor ou libro de familia
• Cartilla da Seguridade Social
• Xustificante de pago da inscrición na/s actividade/s seleccionada/s na conta do Concello:
ES45 2080 5434 0731 1010 0021

O prazo de presentación de solicitudes comeza o luns, 21 de xuño, e finaliza nas seguintes datas:
• Para os cursos que se realicen no mes de xullo: o último día para realizar as inscrición será o 29 de xuño.
• Para os cursos que se realicen no mes de agosto: o último día para realizar as inscrición será o 26 de xullo.

Podes descargar aquí as Bases da programación e o Anexo I necesario para realizar a inscrición.

 Máis información sobre as actividades deportivas de verán e/ou sobre a documentación a aportar, contactar no teléfono 986 64 80 38 ou no correo electrónico concello@asneves.gal