O prazo para inscribirse nas actividades de xullo remata o martes 29 de xuño.

Para a inscrición deberán presentar nas Oficinas Xerais ou a través da Sede Electrónica do Concello a solicitude de inscrición (Anexo I, dispoñible na web do Concello), cuberta xunto coa seguinte documentación:
• DNI do pai/nai/titor/a
• DNI da/o menor ou libro de familia
• Cartilla da Seguridade Social
• Xustificante de pago da inscrición na/s actividade/s seleccionada/s na conta do Concello: ES45 2080 5434 0731 1010 0021

Podes descargar aquí as Bases da programación e o Anexo I necesario para realizar a inscrición.

 Máis información sobre as actividades deportivas de verán e/ou sobre a documentación a aportar, contactar no teléfono 986 64 80 38 ou no correo electrónico concello@asneves.gal