Punto Limpo

PLANO DE SITUACIÓN

CORDENADAS

UTM: 0548627 , 4660585

 

Google Maps: https://goo.gl/maps/GhixmNJ7WS86gLjGA

RESIDUOS ADMITIDOS

ESCOMBROS PLÁSTICOS MADEIRA
VIDRO PAPEL/CARTÓN VOLUMINOSOS
METAIS PNEUMÁTICOS RAEES (residuos de aparellos eléctricos e electrónicos)
LÁMPADAS E FLOURESCENTES PILAS ACEITE DOMÉSTICO E DE VEHÍCULOS

son residuos domiciliarios de particulares

DATOS ECONÓMICOS

A xestión eficaz do Punto Limpo supón un aforro na xestión de residuos moi importante con respeto a 2015 e unha grande mellora ambiental ao reducir os verquidos incontrolados.
Eses recursos económicos invistense en persoal e en melloras para cada vez poder facer máis sustentable o Punto Limpo e ao tempo poder recoller máis tipo de residuos.