Aviso Legal

O Concello das Neves é o titular do seguinte dominio:
http://www.asneves.com

Contacto:

Concello das Neves.
Praza da Cristiandade, 1
36440 As Neves Pontevedra
Tel: 986 64 80 38 – 986 64 80 52

O Concello das Neves adoptou os niveis de seguridade de protección dos datos persoais legalmente requiridos, e instalou os medios e medidas técnicas o seu alcance para evitar a pérda, mal uso, alteración, acceso non autorizado e roubo dos datos persoais facilitados. Malia iso, o usuario ten que ser consciente de que as medidas de seguridade en Internet no son inexpugnables.

O Concello das Neves, garantiza a confidencialidade dos datos de carácter persoal facilitados polos usuarios e seu tratamento automatizado de acordo á lexislación vixente sobre protección de datos de carácter persoal (Lei Orgánica 15/99, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Real Decreto 994/1999, de 11 de xuño, polo que se aproba o Regulamento de medidas de seguridade dos arquivos automatizados que conteñan datos de carácter persoal, así como toda a normativa aplicable nesta materia.

O interesado poderá exercer seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, nos termos establecidos na lexislación aplicable, por escrito dirixido ó Concello das Neves

En ningún caso o Concello das Neves utilizará os datos persoais para outro fin que no sexa establecer contacto co usuario, cando o motivo así o requira.

Os contidos do sitio web Concello das Neves poderán ser modificados e actualizados polo Concello sen previo aviso, tanto no referente ás informacións como á estructura e deseño gráfico.

O Concello das Neves inclúe no seu sitio web enlaces a contidos externos que considera de interese para o cidadán. A este respecto, o Concello das Neves non se responsabiliza das modificacións que poidan producirse nos destinos dos enlaces externos incluídos no sitio municipal, nin do uso que se faga deses contidos por parte dos usuarios da web.

O Concello das Neves é titular dos dereitos de propiedade intelectual do deseño e códigos que se recollen nos dominios de Internet mencionados arriba, agás que se faga referencia expresa en senso contrario.

O Concello das Neves non será responsable dos fallos que se puidesen producir nas comunicacións, non comprometéndose tampouco a que a rede de transmisión estea operativa en todo momento.
O usuario recoñece e acepta que o uso dos contidos e servizos ofrecidos polo Concello das Neves na súa web realízase baixo o seu único e exclusivo risco e responsabilidade.